tlumacz niemiecki biuro panorama
Monika Szymańska
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Tel: 603 066 238 lp.ikceimeinzcamult@oruib

Tłumaczenia zwykłeW zakresie tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) oferujemy tłumaczenia:

korespondencji biznesowej i prywatnej

ofert handlowych: tekstów reklamowych, broszury, plakatów, ulotek, prospektów

stron internetowych

CV i listów motywacyjnych

artykuły prasowe

książki i artykuły


Wykonujemy również tłumaczenia dokumentacji technicznej takiej jak:

instrukcja obsługi

karta produktów

opis maszyn

instrukcja serwisowa

specyfikacja techniczna

aprobata techniczne

zgłoszenie patentowe

opis rysunków technicznych,

deklaracja zgodności

protokół badań

protokół kontroli

wytyczne

projekty

zestawienia

operaty szacunkowe

wyceny nieruchomości

rysunek techniczny

normy

certyfikaty

dokumentacja patentowa

i innych dokumentów
TŁUMACZENIA ZWYKŁE ONLINE - BŁYSKAWICZNIE:

Dla Państwa wygody przyjmujemy teksty elektroniczne i odsyłamy ich tłumaczenia tą samą drogą. Faktury wysyłamy drogą elektroniczną. Dzięki uproszczonej procedurze i zaufaniu, jakim obdarzamy naszych Klientów, obsługujemy ich szybciej i sprawniej w całej Polsce i za granicą.
Tłumaczenie zwykłe to zazwyczaj przekład niewymagający poświadczenia/uwierzytelnienia, ponieważ nie stanowi on oficjalnego dokumentu urzędowego i najczęściej wykonywane jest na użytek prywatny i dotyczy m.in. tłumaczeń korespondencji, tekstów, książek, listów, artykułów, instrukcji, broszur, ulotek, stron internetowych, katalogów, publikacji naukowych, opisów produktów, tekstów biznesowych, czy marketingowych. Tłumaczenie zwykłe w odróżnieniu od tłumaczenia uwierzytelnionego nie zawiera podpisu ani pieczęci osoby, która je wykonała.
Tłumaczenie zwykłe wydawane jest w większości przypadków w formie elektronicznej.
Objętość tłumaczenia rozlicza się na podstawie znaków w tekście tłumaczenia. Za jedną stronę tłumaczenia zwykłego w Naszym Biurze przyjmuje się 1600 znaków ze spacjami