tlumacz niemiecki biuro panorama
Monika Szymańska
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Tel: 603 066 238 lp.ikceimeinzcamult@oruib

Polityka prywatnościAdministrator danych

Administratorem Państwa danych jest Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego Monika Szymańska z siedzibą we Wrocławiu (50-101), ul. Rynek Ratusz 16/19 m.8, email: lp.ikceimeinzcamult@oruib, tel. +48 603-066-238


Rodzaj przetwarzanych danych, cele przetwarzania oraz jak długo będą przechowywane

- imię i nazwisko Dane niezbędne przy tłumaczeniach poświadczonych. Potrzebne do prowadzenia tzw. repertorium - wykaz czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.10.2014 z późn. zm.)
Dane będą przechowywane przez 3 lata


- wszelkie dane, jakie mogą pojawić się w przekazanych do tłumaczenia dokumentach oraz niezbędne do wystawienia faktury
Dane są niezbędne do realizacji tłumaczenia. Będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od czasu realizacji usługi tłumaczeniowej. Pozwalają na realizację ewentualnej korekty/reklamacji. (podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora)


Informacje o odbiorcach danych

- podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi Wojewoda Dolnośląski jako organ sprawujący nadzór nad działalnością tłumaczy przysięgłych (tylko repertorium), sądy lub Minister Sprawiedliwości
- podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT, inni tłumacze, biuro rachunkowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie właściwych umów oraz umowy o powierzeniu danych osobowych zawartych z administratorem
- podmioty zajmujące się doręczaniem listów i paczek, takie jak Poczta Polska czy firmy kurierskie


Przysługujące Państwu prawa

Jako podmiot danych osobowych macie Państwo następujące prawa wobec administratora:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych
- prawo do sprostowania swoich danych osobowych
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/ profilowanie

Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. W logach serwera zapisane zostaną nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, adres podstrony internetowej oraz adres IP Państwa komputera.