tlumacz niemiecki biuro panorama
Monika Szymańska
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Tel: 603 066 238 lp.ikceimeinzcamult@oruib

Biuro TłumaczeńOferujemy:

tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)

tłumaczenia zwykłe

tłumaczenia dokumentów samochodowych

tłumaczenia ustne

a także korektę i weryfikację dostarczonych dokumentów i tekstów z zakresu pism urzędowych, ekonomii, umów i korespondencji handlowej, medycyny, gastronomii. Zajmujemy się również tłumaczeniami stron www, katalogów, albumów, projektów, instrukcji obsługi.


Zapewniamy:

najwyższą jakość wykonywanych tłumaczeń

krótkie terminy realizacji zleceń

konkurencyjne ceny

dogodną formę współpracy

różnorodne sposoby przyjmowania zleceń (kontakt osobisty, poczta elektroniczna).
Nasze tłumaczenia uwierzytelnione są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego oraz spełniają wszystkie niezbędne wymogi formalne.
W jaki sposób zlecić tłumaczenie?

Wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione i zwykłe można zlecić online bez wychodzenia z domu.

W celu dokonania wyceny wystarczy nam skan lub zdjęcie dokumentu.

Następnie otrzymają Państwo e-mail z wyceną i terminem realizacji.

Realizacja tłumaczenia następuje po akceptacji warunków zlecenia tłumaczenia.

Gotowe tłumaczenie uwierzytelnione można odbierać osobiście. Możliwe jest również odesłanie tłumaczenia uwierzytelnionego pocztą lub kurierem  - koszt przesyłki ustalany jest każdorazowo dla danego tłumaczenia.

Tłumaczenie zwykłe przesyłane jest drogą elektroniczną.
Monika Szymańska - Tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1247/06
Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.


Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, rozdział 1, art. 13 wskazuje, iż tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

  • 1) sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  • 2) sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  • 3) dokonywania tłumaczenia ustnego.


Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:

  • 1) wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
  • 2) zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;
  • 3) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.


Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.


Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa okrągłej pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu (kopii). Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający.